Min vän, min förtrogne. Min evige bärare av hemligheter, tankar, funderingar, skratt, bilder och fläckar av tårar. Vad vore jag utan dig? Ett vandrande kaos.  Arme själ, den som inte kan uttrycka sina känslor någonstans. Det allra innersta som inte ens det hör hemma instängt i hjärtat.  I de sociala mediernas och det högst selektiva delandets tider är du viktigare för mig än någonsin. Du…