Det är någon stjärna som har börjat ställa in sin cykel innanför entrédörrarna på jobbet. Nu vet förstås inte alla hur det ser ut här utan kanske tänker sig att det är som att ställa in sin cykel i ett trapphus där den bara är måttligt ivägen. Fel, fel fel fel. Det är snarare likvärdigt med att parkera sin cykel mitt i en hotellobby eller alternativt släpa in sin cykel i en bekants vardagsrum när man är på besök.

Jag gjorde det enda rätta svenska; jag skrev en lapp.

Det är inte okej att låta cykeln stå här innanför entrédörrarna!

Cyklar skall hållas ute i det fria om de inte kan placeras i godkända rum speciellt framtagna för att just förvara dessa utsökt framavlade pedalvarelser. Dessa rum kan ibland vara sällsynta och svåra att känna igen, men de märkes ofta upp med ”Cykelrum”.

Då vi inte har turen att ha ett sådant pedal-spa i byggnaden förväntas cykeln i fortsättningen stå placerad i cykelstället, till höger om den andra entrédörren, där den hör hemma.

Om samma cykel ändå fortsatt lämnas här eller på olämplig plats kommer den att flyttas, dock inte garanterat till cykelstället utan eventuellt till vår härliga samlingsplats där bortsprungna och omärkta cyklar får springa fritt över ängarna tillsammans med husdjur som enligt många föräldrars tveksamma uppgifter har ”flyttat till en stor gård”.

Ta hand om Er cykel, den förtjänar bättre än så!

Receptionen

Humor.