Jag är definitivt en projekt-människa. Det måste alltid finnas ett eller flera projekt i mitt liv, oavsett jag arbetar aktivt på dem eller har in i oändligheten som min deadline. Det ska väl erkännas, att jag inte fullföljer så många av mina projekt som jag kanske borde ha gjort för att det ska se bra ut i statistiken – men den statistiken är väl ändå inte till för allmänhetens beskådan.

Jag gjorde världens största projekt av vårt bröllop; med appar, checklistor, pärmar, lådor, komplexa sorteringssystem och superorganiserade bildmappar för inspiration. Tänk om resten av mitt vardagsliv hade varit så prydligt?

Nästa jätteprojekt var förberedelser innan lilleman skulle födas – aldrig förut har Google använts så hårt av en och samma människa. Graviditetens slutskede är in my defense sanslöst tråkigt och man måste hitta något att hålla sig upptagen med för att inte förgås av tristess och ledvärk.

Får allt för ofta underliga idéer som måste förverkligas… kan man säga att jag får griller i huvudet?

Griller i (eller på) huvudet.

Mitt senaste projekt är helt nyligen påkommet och innebär att jag, som knappt kan sätta på en tom ugn utan att bränna något, ska baka mig hela vägen igenom Sju sorters kakor. Det är nästan 300 recept. Den deadlinen tror jag får bli en av de som sträcker sig ut över horisonten. Har till och med skapat en helt ny kategori för att kunna följa mina egna framsteg (eller för att använda som bevisning för att för all framtid slippa vara med och laga mat eller bli ombedd att bidra med bakverk). Oavsett det blir fantastiskt, imponerande och ger upphov till ooh och aah – eller kraftigt ökar förbrukningen av kompostpåsar i det här hushållet, så ska det dokumenteras!