Underliga listor verkade ju onekligen populärt. Hemma lär vi oss att vara politiskt korrekta (my ass..) eller iallafall hur fantastiskt ursäktande det kan låta att vara just PK. Se bara här på mina finfina exempel:

Ingen kuggar i ett ämne längre
Han klarar det bara sämre

Ditt sovrum är inte stökigt
Det är bara begränsad framkomlighet där

Ungdomar får inte längre utegångsförbud
De får bara sociala farthinder

Du kommer inte för sent
Du har bara reducerad punktlighet

Du blir inte skickad till rektorn
Du går på en obligatorisk studieresa till lärarbyggnaden

Du skrev inte lappar i klassrummet
Du medverkade i den diskreta nedskrivna meditationen

Maten i matsalen är inte hemsk
Den är utmanande för matsmältningen