Jag tycker om det här citatet så pass mycket att
jag bemödade mig med att sätta det på en lapp.