Det som inte dödar härdar.

Borde vara odödlig snart.