När kaffekoppen inte räcker till får tékruset rycka in.

IMG_2288.JPG

Kaffekaffekaffekaffe.

Genomförkyld, pipig son och übertrött mamma är en korkad kombination, så jag fick fixatilldenlite. Woohkoffeinetkickadein! Vaddåpratarfort?Detärdusomärlångsam. Kaffekaffekaffe.