image

Möt vårt nyaste tillskott

Namn: Benny
Yrke: Huligan
Favoritmat: Allt som inte är fastspikat
Favoritlek: Bära på saker större än sig själv
Batterityp: Duracell Ultra Mega Supreme X3000
Gånger hotad att hamna på blocket.se: 26