Jorden går under nu på lördag, den 21 maj 2011. Iallafall om man ska tro den amerikanska kristna radioprataren Harold Camping. Han har satt upp billboards på flera ställen i världen, Amerika, Indien, Malaysia, Ryssland… för att sprida sitt budskap. Den 21 maj är det nämligen 7000 år sedan Noak seglade med sin ark med två djur av varje sort för att rädda sig undan syndafloden. Det är för Harold Camping helt otänkbart att jorden inte skulle gå under då. På sina stora husbilar ovh bussar har de märken med överkryssade ”2012” då han är helt säker på att Mayaindianerna hade fel.

Han förklarar för Expressens reporter hur undergången kommer att gå till:
(svensk version längre ner)

What will happen on May 21st?
On May 21st, wherever in the world it becomes May 21st on the calender, and around 6 o’ clock standard time on the evening, there’s gonna be a great earthquake. far greater than the world has ever experienced. And then that will throw up all the graves and all the bodies of the people that are still there will either be caught up as glorified spiritual bodies and be brought to heaven…

How can you be so certain that May 21st is the day?
We can be absolutely certain because it all comes from the Bible, and nothing is by human reasoning, nor by guessing or by dreams or visions. It is all by carefully listening to the language of the Bible and analyzing it in the light of the Bible. It’s the Bible that’s its own interpreter.

But what will you do if you wake up on May 22nd and nothing happened, what is your plan B?
We have no plan B because there are so many proofs and so many signs that we absolutely beyond any shadow of a doubt know that it will happen.Vad kommer att hända den 21 maj?
Den 21 maj, vartän i världen det blir den 21 maj på kalendern, omkring klockan 6 på kvällen, pacific standard tid, kommer en stor jordbävning att inträffa, så mycket större än något världen tidigare varit med om. Den kommer sedan att öppna alla gravar och människokropparna som fortfarande finns där kommer antingen att fångas upp som glorifierade själsliga kroppar och föras till himmelen…

Hur kan du vara så säker på att den 21 maj är dagen d?
Vi kan vara helt säkra eftersom att allt kommer från Bibeln och inget är av mänskligt resonemang eller av gissningar eller av drömmar eller visioner. Det kommer av att noggrant lyssna till Bibelns språk och analysera det i Bibelns ljus. Det är Bibeln som är sin egen tolk.

Men vad kommer ni att göra om du vaknar upp den 22 maj och inget hänt, vad är er plan B?
Vi har ingen plan B eftersom att det finns så många bevis och så många tecken att vi är definitivt, bortom skuggan av ett tvivel, säkra på att det kommer att hända.

Se Expressens reporter intervjua Harold Camping HÄR.